กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
165 หมู่ 6 บ.ดอยก้อม ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
Tel โทร. 053-591-353 ,053-591-339 ต่อ 120

Fax โทรสาร. 053-591-353 ต่อ 102

E - Mail : lp2support@hotmail.com